loga ue

REKRUTACJA

INFORMACJA

W związku z zakończeniem projektu pt. „Zdążyć z pomocą” nr RPPK.08.03.00-18-0100/19 Beneficjent Polskie Centrum ZOYA informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z dalszej kontynuacji usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, jednakże od dnia 1 czerwca 2022 wyłącznie w formie odpłatnej.

Możliwość taką zapewnia trwałość powyższego projektu, która trwać będzie do dnia 30 września 2024r.

Z dniem 01.06.2022r. ustala się koszt za 1 godzinę świadczonych usług w wysokości :

• usługa opiekuńcza – 25,00 zł za 1h usługi

• specjalistyczna usługa opiekuńcza – 27,00 zł za 1h usługi

• rehabilitacja fizyczna 100,00 zł za 1h usługi

Rodzaj i zakres usług dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb osoby uprawnionej do korzystania z usług opiekuńczych.


Rekrutacja prowadzona będzie od 02.2020 r.

Kryteria formalne – Osoba mieszkająca na terenie powiatu mieleckiego, starsza, która ukończyła 60 rok życia/ potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Podczas procesu rekrutacji preferowane będą osoby z niżej wymienionych grup zgodnie z następującą punktacją:


– osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia – 5 pkt

– osoba której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego – 5 pkt
– osoba korzystająca z PO PŻ – 1 pkt

W przypadku osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi punktacja będzie następująca:

– osoba niepełnosprawna intelektualnie – 4 pkt
– osoba z zaburzeniami psychicznymi – 4 pkt
– osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności – 3 pkt
– osoba z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 3 pkt
– osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – 3 pkt
– osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 2 pkt
– osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności – 1 pkt

W przypadku osoby niepełnosprawnej kwalifikującej się do dwóch grup np. osoba z zaburzeniami psychicznymi o lekkim stopniu niepełnosprawności zostanie przyznana punktacja z wyższej grupy.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych:

 1. Formularz Rekrutacyjny
 2. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)
 3. Zaświadczenie z MOPS/GOPS o niekorzystaniu z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 4.   Zaświadczenie lekarskie
 5. Oświadczenie o wieku
 6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 7. Oświadczenie o niemożności sprawowania opieki
 8. Oświadczenie o dochodach + dołączone potwierdzenie dochodów z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie.
 9. Klauzula informacyjna RODO
 10. Kontakt do bliskich
 11. Oświadczenie o korzystaniu z jednego projektu
 12. Oświadczenie o samotnym gospodarowaniu (jeżeli dotyczy)
 13. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ (jeśli dotyczy)
 14. Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu (jeśli dotyczy)

Dokumenty do pobrania w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA

WYNIKI REKRUTACJI

03.04.2020

03.04.2020

04.05.2020

04.05.2020

08.05.2020

08.05.2020

01.06.2020

24.07.2020

08.08.2020

10.08.2020

31.08.2020

01.09.2020

23.09.2020

30.09.2020

16.10.2020

01.12.2020

01.12.2020

15.12.2020

29.12.2020

04.01.2021

03.02.2021

05.02.2021

01.03.2021

03.03.2021

05.03.2021

26.03.2021

07.04.2021

19.05.2021

20.05.2021

21.05.2021

08.07.2021

03.08.2021

03.08.2021

17.08.2021

17.08.2021

17.08.2021

01.09.2021

14.09.2021

20.09.2021

14.10.2021

15.10.2021

09.11.2021

10.11.2021

17.11.2021

29.11.2021

01.12.2021

02.12.2021

03.01.2022

28.01.2022

03.02.2022

28.02.2022

01.03.2022

08.03.2022

21.03.2022

22.03.2022

23.03.2022

25.04.2022

11.05.2022

Harmonogram udzielania wsparcia

Dane kontaktowe ws. harmonogramu udzielania wsparcia:

Alicja Sukiennik

mail: alicja.sukiennik@lootus.pl

tel: 881-400-906

10.04.2020

11.04.2020 – aktualizacja

27.04.2020 – aktualizacja

30.04.2020 – aktualizacja

03.05.2020 – aktualizacja

08.05.2020 – aktualizacja

29.05.2020 – aktualizacja

01.06.2020 – aktualizacja

23.07.2020 – aktualizacja

24.07.2020 – aktualizacja

10.08.2020 – aktualizacja

12.08.2020 – aktualizacja

26.08.2020 – aktualizacja

26.08.2020 – aktualizacja

01.09.2020 – aktualizacja

01.09.2020 – aktualizacja

02.09.2020 – aktualizacja

23.09.2020 – aktualizacja

25.09.2020 – aktualizacja

30.09.2020 – aktualizacja

07.10.2020 – aktualizacja

16.10.2020 – aktualizacja

16.10.2020 – aktualizacja

27.11.2020 – aktualizacja

30.11.2020 – aktualizacja

30.11.2020 – aktualizacja

15.12.2020 – aktualizacja

15.12.2020 – aktualizacja

29.12.2020 – aktualizacja

29.12.2020 – aktualizacja

04.01.2021 – aktualizacja

04.01.2021 – aktualizacja

04.02.2021 – aktualizacja

05.02.2021 – aktualizacja

01.03.2021 – aktualizacja

01.03.2021 – aktualizacja

03.03.2021 – aktualizacja

03.03.2021 – aktualizacja

05.03.2021 – aktualizacja

05.03.2021 – aktualizacja

26.03.2021 – aktualizacja

26.03.2021 – aktualizacja

07.04.2021 – aktualizacja

14.04.2021 – aktualizacja

19.05.2021 – aktualizacja

19.05.2021 – aktualizacja

07.07.2021 aktualizacja

07.07.2021 aktualizacja

03.08.2021 aktualizacja

24.08.2021 aktualizacja

27.08.2021 aktualizacja

01.09.2021 aktualizacja

14.09.2021 aktualizacja

14.09.2021 aktualizacja

17.09.2021 aktualizacja

20.09.2021 aktualizacja

14.10.2021 aktualizacja

14.10.2021 aktualizacja

15.10.2021 aktualizacja

15.10.2021 aktualizacja

09.11.2021 aktualizacja

09.11.2021 aktualizacja

10.11.2021 aktualizacja

10.11.2021 aktualizacja

17.11.2021 aktualizacja

17.11.2021 aktualizacja

26.11.2021 aktualizacja

29.11.2021 aktualizacja

01.12.2021 aktualizacja

01.12.2021 aktualizacja

01.12.2021 aktualizacja

02.12.2021 aktualizacja

03.01.2022 aktualizacja

04.01.2022 aktualizacja

28.01.2022 aktualizacja

28.01.2022 aktualizacja

03.02.2022 aktualizacja

04.02.2022 aktualizacja

28.02.2022 aktualizacja

28.02.2022 aktualizacja

01.03.2022 aktualizacja

01.03.2022 aktualizacja

08.03.2022 aktualizacja

09.03.2022 aktualizacja

21.03.2022 aktualizacja

22.03.2022 aktualizacja

22.03.2022 aktualizacja

23.03.2022 aktualizacja

25.04.2022 aktualizacja

25.04.2022 aktualizacja

11.05.2022 aktualizacja

11.05.2022 aktualizacja

23.05.2022 aktualizacja

23.05.2022 aktualizacja

O Projekcie

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poprawa codziennego funkcjonowania 70 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie powiatu mieleckiego w okresie od 01.02.2020 do 31.03.2022 r.

Nasze usługi

usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (2h dziennie)
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (2h dziennie) wraz z fizjoterapią (8h miesięcznie)
środki pielęgnacyjne

Kontakt

ul. Kilińskiego 22, 39-300 Mielec
881-400-906
alicja.sukiennik@lootus.pl